Verejné obstarávanie 


Predmet zákazky: Tlačiarenská linka s tepelným lisom

Záznam z prieskumu trhu s prílohami - LUNAS SK, s.r.o.

Záznam z prieskumu trhu s prílohami - LUNAS SK.pdf


Predmet zákazky: Materiálno-technické vybavenie združenie Dotyk života, o.z.

Záznam z prieskumu trhu s prílohami - Dotyk života, o.z.

13. Záznam z priesku trhu.pdf
14. Cenová ponuka_Zdrav+.pdf
15. Cenová ponuka_Bluemed.pdf
16. Cenová ponuka_MEDIHUM.pdf
17. Cenová ponuka_MEDIS Nitra.pdf
18. Cenová ponuka_MedTech Solutions.pdf
19. Cenová ponuka_Mixxer Medical.pdf
20. Cenová ponuka_Promos.pdf
21. Cenová ponuka_UNIZDRAV.pdf
22. Cenová ponuka_WEGA-MS.pdf
23. Údaje o hospodárskom subjekte.pdf
24. Údaje o hodpodárskom subjekte_po súťaži.pdf

Predmet zákazky: Rozvoj podnikateľských aktivít modernizáciou strojového vybavenia

Záznam z prieskumu trhu s prílohami - IMPP, s.r.o.

8. Záznam z prieskumu trhu.pdf
9. Cenova ponuka_TEKNIKA.pdf
10. Cenova ponuka_TECNOTRADE OBRABECI.pdf
11. Udaje o hospodarskom subjekte vedene v informacnych systemoch.pdf