Región slnka, prírodných krás a histórie

Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu a následne aj Občianskeho združenia Holeška bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života. Z administratívneho hľadiska sa územia zaraďuje do Trnavského samosprávneho kraja, okresu Piešťany a rozprestiera sa na území prechádzajúcom od Podunajskej nížiny až na svah Malých Karpát. Potok Holeška, ktorý daným územím preteká, je zároveň jedným z integrujúcich prvkov myšlienky vzniku partnerstva. Potok Holeška je symbolom občianskeho združenia, ktorý je zobrazený aj v logu združenia.