Kontakt

Miestna akčná skupina Holeška

Rakovice č. 42, 922 08 Rakovice, Slovak Republic

IČO/Business ID: 42298563

DIČ/Tax ID: 2024096602 

bankové spojenie/Bank account: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK58 0900 0000 0050 6752 2332

Konzultačné hodiny:
Termín stretnutia si môžete dohodnúť emailom alebo telefonicky.

Kancelária MAS
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25
tel.: 00421 33 53 32 063

Projektový manažér
Lukáš Pavlech 00421 915 700 978 manazer@holeska.sk

Odborná administratívna pracovníčka:
Mgr. Klaudia Gulánová klaudia.gulanova@masholeska.sk

Kontaktujte nás