Harmonogramy výziev za PRV a Indikatívne harmonogramy výziev za IROP.
Pod každým vyobrazením je verzia na stiahnutie vo formáte PDF.

Zverejnené dňa 12.01.2022.

Zverejnené dňa 15.10.2021.

Zverejnené dňa 18.06.2021.

Zverejnené dňa 29.01.2020.

Zverejnené dňa 14.06.2021.