Harmonogramy výziev za PRV a Indikatívne harmonogramy výziev za IROP.
Pod každým vyobrazením je verzia na stiahnutie vo formáte PDF.

Zverejnené dňa 21.10.2022.

Zverejnené dňa 12.01.2022.

Zverejnené dňa 15.10.2021.

Zverejnené dňa 18.06.2021.

Zverejnené dňa 29.01.2020.

Zverejnené dňa 14.06.2021.